Destek Oranı 
(Geri Ödemesiz) 

Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

%70

%100*
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Destek Üst Limiti

5.000.000 TL*
Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda;
bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve  özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

Proje Süresi

Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

 

Destek Başlıkları

Makine-Teçhizat Giderleri Desteği

Yazılım Giderleri Desteği

Personel Gideri Desteği

Bilgi Transferi Desteği

Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği

Hizmet Alımı Desteği