Dijital girişimciliği canlandırmak için Pan-Avrupa Farkındalığın Artırılması Kampanyası (Watify) ve Euromentörler  Birliği kurulmuştur. Bu yapılar, Avrupalı girişimcileri desteklemek ve dijital teknolojinin girişimcilere sunduğu imkânları anlamalarına  yardımcı  olmak  amaçlarıyla  faaliyetler sürdürmektedir.

Dijital KOBİ’lerin iş geliştirme potansiyelleri, karşılaştıkları zorluklar, nasıl üstesinden gelineceği ve sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin tecrübeler Watify platformunda paylaşılmaktadır.