Rekabet için elverişli bir ortam  oluşturulacaktır…

Özellikle KOBİ’ler olmak üzere, turizm sektörü dahil, işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için çerçeve koşulların iyileştirilmesi hedeflenmekte olup, iş dostu bir ortam yaratılarak KOBİ’lerin üzerindeki idari ve düzenleyici yükün azaltılması amaçlanmaktadır.