KOBİ’lerin kamu ihalelerine erişimlerinin geliştirilmesi Avrupa Komisyonu için önemli bir amaçtır. KOBİ’lerin kamu ihalelerine katılım oranlarındaki ağırlıkları, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya olan katkılarına oranla düşük seyretmektedir. Ayrıca KOBİ’lerin, ülkeler arasında (sınır-ötesi) gerçekleştirilen ihalelere katılımları da düşüktür. Bu çerçevede, aracı kuruluşların gerçekleştireceği eş-finansman eylemleri ile KOBİ’lerin özellikle ülkeler arasında (sınır-ötesi) gerçekleştirilecek kamu ihalelerine katılımlarının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.