Gelişmiş Tek Temas Noktaları (PSC), KOBİ’leri iç pazarlara erişimde desteklemek üzere kurulmuş olup, işletmelere üye ülkeler ile ilgili idari konularda online olarak bilgi sunmaktadır. Sizin Avrupanız İş Portalı ile uyumlu çalışmaktadır.