LGF aracılığıyla, EIF seçilecek finansal aracılara (garanti kuruluşları, bankalar, leasing firmaları vb.) KOBİ’lere daha fazla kredi ve leasing imkânı sunabilmelerine destek olmak amacıyla, garantiler ve kontrgarantiler sunar.

Riskin paylaşılmasıyla, COSME garantileri, geleneksel bankacılık sistemine erişimde zorluklar yaşayan büyüme odaklı KOBİ’lerin kredi finansmanına erişimini kolaylaştırarak, finansal aracıların finansman sağlayacakları KOBİ sayısını artırmalarına  katkı sağlamaktadır.

LGF aracılığıyla, EIF tarafından finansal aracıların KOBİ’lere daha kontrgarantileri fonlanır. KOBİ kredi finans portföylerinin menkul kıymetleştirilmesi için de garantiler sunulur.

LGF, 2007-2013 dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) altında Avrupa Yatırım Fonu tarafından uygulanmış olan KOBİ Garanti Desteğinin (SME Guarantee Facility-SMEG) devamı  niteliğindedir.

 

COSME LFG'ye Ayrılan Bütçe:

COSME Kredi Garanti Desteği için 2014-2020 döneminde ayrılan toplam bütçe yaklaşık 740 milyon Avro’dur.

 

LGF Kapsamında Sunulacak Destek Miktarı

KOBİ’ler için 150.000 Avro’ya kadar olan kredilere garanti imkanı sunulmakta olup, hedef grup büyüme odaklı KOBİ’lerdir.

 

COSME LGF Kapsamında Finansal Aracı Olabilecek Uygun Kuruluşlar

»KOBİ’lere kredi sunmaya veya leasing faaliyetlerinde bulunmaya yetkili finans veya kredi kuruluşları ve kredi fonları

» KOBİ’lere garanti sunmaya yetkili garanti kuruluşları, kredi veya finansman kuruluşları

 

Finansal Aracıların Seçimi

Aracı kuruluşlar EIF tarafından yapılacak kapsamlı bir değerleme çalışması neticesinde seçilir. Değerleme çalışması; finansal durum, finansal kapasite, operasyonel yeterlilik ve beklenen etki kriterlerine dayalıdır.